top of page

Over ons

Ons Centrum

Neus Keel Oor AZ Nikolaas

Het Neus-, Keel- en Oorcentrum, gevestigd in het AZ Nikolaas, werd opgericht met als doel een kwalitatief hoogstaande zorg te verlenen voor de meeste aandoeningen in het neus- keel- oorgebied. In het centrum zijn 7 NKO artsen, 5 audiologen en een arts assistent werkzaam die, naast de algemene NKO heelkunde, ook elk hun eigen aandachtsgebieden hebben. Hierdoor kan een professionele zorg verleend worden met de nieuwste technieken en volgens de meest recente internationale standaarden. Door samenwerking met andere specialismen (endocrinologie, oncologie, radiotherapie, .) wordt ook voor meer ingewikkelde problemen een specialisme overspannende oplossing geboden. 

De artsen

David Loose.jpg
Dr. D. Loose

Dr. Loose is als NKO-specialist afgestudeerd aan de universiteit van Gent. Tijdens zijn opleiding tot NKO-specialist heeft hij zich gedurende drie jaar in de hoofd- en halschirurgie bekwaamd. Hiervoor heeft hij 1 jaar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam gestudeerd. In 2008 behaalde hij zijn doctoraat (PhD) in de medische wetenschappen. Daarna heeft hij zich toegelegd op oorheelkunde. Van 2007 tot 2010 was hij resident in het UZ Gent. Sinds 2010 is hij daar nog steeds consulent binnen de otologie. 

Mieke Maris
Dr. M. Maris

Dr. Maris is als NKO-arts afgestudeerd aan de Universiteit van Antwerpen. Zij behaalde tijdens haar klinische opleiding bijkomend haar doctoraatsthesis (PhD) waarbij zij zich verder verdiepte in NKO problemen bij kinderen met het syndroom van Down. Naast de algemene (pediatrische) NKO aandoeningen, legt zij zich verder toe op nachtelijke ademhalinsgproblematiek (snurken en OSA), rhinologie (neus- en sinuspathologie) en hypofysechirurgie samen met dienst neurochirurgie.

Griet Vandeplas
Dr. G. Vandeplas

Dr. G. Vandeplas is als NKO arts afgestudeerd aan de Universiteit van Gent. Na haar opleiding tot algemeen NKO arts heeft zij een fellowship rhinologie gevolgd aan de Universiteit Gent om zich verder te bekwamen in de sinusheelkunde. Ze heeft een bijzondere interesse in allergologie en immunotherapie.

Luc Verstraeten
Dr. L. Verstraeten

Dr. Verstraeten genoot zijn opleiding tot NKO-specialist aan de universiteit van Gent onder leiding van Prof. Kluyskens, Prof. Van Cauwenberg en Prof. Vermeersch. Sinds 1987 leidt hij de dienst NKO te Sint Niklaas. Zijn speciale aandacht gaat uit naar hoofd-en halsheelkunde en sinuspathologie. In samenwerking met de dienst endocrinologie werd een ruime ervaring in schildklierheelkunde opgebouwd. 

Berina Ihtijarevic
Dr. B. Ihtijarevic

Dr. Ihtijarevic studeerde geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen, waar ze in 2019 haar opleiding tot Master in specialistische geneeskunde NKO succesvol beëindigde. Tijdens haar opleiding tot NKO arts verrichtte ze diepgaand onderzoek naar evenwichtsproblematiek bij kinderen en volwassenen. In Sydney (Australië) bouwde ze uitgebreide klinische ervaring op in de diagnostiek en testing van het evenwicht. Ze volgde tevens een fellowship in de rhinologie zowel in Sydney als in Istanbul.

An De Wit
Dr. A. De Wit

Dr. A De Wit is afgestudeerd aan de KUL. Ze houdt zich voornamelijk bezig met algemene NKO aandoeningen. Ze komt binnen AZ Nikolaas op maandagavond consultatie doen. Ze opereert op woensdagochtend. Verder heeft zij een eigen praktijk in Hamme en Temse.

Marc Busschaert
Dr. M. Busschaert

Dr. Busschaert genoot een chirurgische opleiding gedurende 3 jaar op de dienst algemene, vasculaire en thoracale chirurgie bij Dr. Van Osselaer in Algemeen Ziekenhuis Maria Middelares te Sint Niklaas. Daarna studeerde hij af als NKO specialist aan de Universiteit van Antwerpen onder leiding van Prof. Dr. Marquet, waar hij zich vooral bekwaamde in de oorheelkunde.

1601804776786.jpeg
Dr. C. De Vriese

Arts assistent verbonden aan het UZ Gent

Foto Janssens Isabo .jpeg
Dr. I. Janssens

Arts assistent verbonden aan het UZ Gent

De audiologen

227A0900.jpg
Lies De Sutter
227A0913.jpg
Esther Verlinden
227A0923.jpg
Nathalie Dierickx
227A0945.jpg
Linda Demeester
bottom of page